TilGulv

Produkter til montering i gulv

Varmegivere monteret i gulvet foran glasfacader skaber et effektivt værn mod det kuldenedfald, der altid forekommer ved store glaspartier. Ved høje glasfacader kan gulvkonvektoren kombineres med små og diskrete facadekonvektorer, der placeres højere oppe på facadekonstruktionen.


En fordel ved gulvkonvektorer er den diskrete placering, der skaber frit udsyn og ikke hæmmer det æstetiske udtryk i en arkitektur med glas.


MEINERTZ er førende indenfor produktion og salg af gulvkonvektorer. Da vi er ordreproducerende, har vi uanede muligheder for at tilpasse den enkelte løsning til arkitekturen. Vi tilbyder vore produkter i nøjagtige dimensioner, i lige og buede former, i alle farver samt med både standard og specialbeslag til montering. Samtidig tilbyder vi integrerede el-bokse, tilpasninger omkring søjler og hjørner samt diverse overgange til gulv.


Valget af gulvkonvektor afhænger af ydelsesbehov, mulige dimensioner, krav om specialudformning samt æstetiske overvejelser. Nedenfor findes en liste over relevante produkter. Kataloger, datablade og referencer giver det bedste grundlag for en beslutning. Herudover står medarbejderne hos MEINERTZ altid klar med rådgivning.


Udover gulvkonvektorer leverer MEINERTZ riste til afdækning af kanaler til både ude og inde. Rullerist anvendes tilafdækning af konvektorgrave. ProLine Rist kan anvendes til afdækning af nye og gamle konvektorgrave samt til afdækning af regnsvandskanaler udendørs.